Tiêu chuẩn 4C: Cutting – Style and Shape (Cắt mài và Hình dáng)

Giác cắt là cấu hình bề mặt kim cương. Cắt chuẩn viên kim cương vận dụng ánh sáng tốt hơn, tạo ánh rực rỡ và lấp lánh nhiều hơn, do đó có giá trị cao hơn. Khi bạn chọn kim cương, hãy cầm lên và quan sát xem ánh sáng nhảy múa trên mặt kim cương. Viên nào mà bạn cảm thấy phù hợp với mình – bạn hãy chọn nó.
5 Tiêu chuẩn 4C: Cutting   Style and Shape (Cắt mài và Hình dáng)
Giác cắt là một đặc tính kỹ thuật có thể làm thay đổi chất lượng viên kim cương. Tuy nhiên khách hàng thường nhầm lẫn giữa chất lượng trong việc cắt mài với hình dáng kim cương. Có sáu hình dạng cắt mài phổ biến của kim cương đó là hình tròn, oval, marquise, trái tim, hình vuông hoặc hình chữ nhật và hình trái lê. Việc lựa chọn hình dáng của đá quý kim cương có thể cho ta thấy được cá tính của người mua.

1. Hình tròn là hình phổ biến nhất
2. Hình Oval là biến thể của hình tròn và trông lớn hơn viên hình tròn cùng trọng lượng carat
3. Marquise là tên đặt cho viên kim cương dài nhọn hai đầu.
4. Hình trái tim (Heart) có ý nghĩa lãng mạng nhất trong số hình dáng kim cương.
5. Hình vuông hoặc chữ nhật (Princess) có các góc cạnh ở bốn bên và trên các góc.
6. Hình trái lê (Pear) là tên tiếng Anh do chữ tiếng Pháp (pendeloque) có nghĩa là treo.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>